Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Ὅλη ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν Σουλεϊμᾶν τὸν μεγαλοπρεπῆ ἀπὸ τὴν «Μηχανὴ τοῦ χρόνου»…Ἡ ἀλήθεια ποὺ τά «τουρκοκάναλα» δὲν πρόκειται νὰ σοὺ ποῦν ποτέ!

Μὲ τὴν πραγματικὴ ἱστορία τοῦ Σουλεϊμᾶν τοῦ Μεγαλοπρεποῦς , ξεκινάει ὁ νέος κύκλος ἐκπομπῶν τῆς «Μηχανῆς τοῦ χρόνου» μὲ τὸν Χρίστο Βασιλόπουλο. 
Ὁ Σουλτάνος ποὺ ἐρήμωσε μὲ τὸν Μπαρμπαρόσα τὸ Αἰγαῖο, ἐκδίωξε τοῦ Ἰωαννίτες Ἱππότες τῆς Ρόδου καὶ ἀπείλησε τὴν Χριστιανικὴ Εὐρώπη μὲ τὴν πολιορκία τῆς Βιέννης. 
Ὁ 10ος Σουλτάνος τῆς ὀθωμανικῆς δυναστείας ποὺ ἐρήμωσε τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ ὁ πειρατὴς Μπαρμπαρόσα -ὁ ὁποῖος ἔγινε ἀρχιναύαρχος τοῦ ὀθωμανικοῦ στόλου- ἐπιτέθηκε στὰ Κύθηρα, τὴν Αἴγινα, σὲ περιοχὲς τῆς Κρήτης, στὶς...
Κυκλάδες, στὴν Ἀστυπάλαια, στὴ Σκιάθο καὶ σὲ πολλὰ ἀκόμη βενετοκρατούμενα νησιά, ὅπως ἡ Κέρκυρα 
Κατὰ τὶς ἐπιδρομὲς χιλιάδες Ἕλληνες σφαγιάστηκαν ἢ πουλήθηκαν στὰ σκλαβοπάζαρα γεμίζοντας τὰ θησαυροφυλάκια τοῦ Σουλτάνου καὶ τοῦ Μπαρμπαρόσα. 
Ὁ Σουλεϊμᾶν ἦταν ὁ Σουλτάνος ποὺ πολιόρκησε μὲ τεράστια δύναμη πυρὸς τὴ Ρόδο, ποὺ θεωροῦσε ἐμπόδιο στὴ μουσουλμανικὴ κυριαρχία καὶ τελικὰ μετὰ ἀπὸ προδοσία κατέλαβε τὸ νησὶ ἀπὸ τοὺς Ἰωαννίτες ἱππότες. 
Ἡ ἐκπομπὴ ἔκανε γυρίσματα στὴ μεσαιωνικὴ πόλη τῆς Ρόδου καὶ μίλησε μὲ ἱστορικοὺς στὰ τείχη, στὸ παλάτι,στοὺς προμαχῶνες, στὶς ὑπόγειες στοὲς καὶ στὴν περίφημη τάφρο τοῦ κάστρου , ὅπου ἔγιναν οἱ πιὸ φονικὲς μάχες. Ἦταν ἡ ἀναμέτρηση ποὺ κυριάρχησε τὸ βαρὺ πυροβολικὸ καὶ ἡ ὑπονόμευση τῶν τειχῶν μὲ ὑπόγειες σήραγγες. Γιὰ αὐτὸ τὸ σκοπὸ χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες λαγουμιτζῆδες. 
Ὁ Σουλεϊμᾶν κατέλαβε τὸ Βελιγράδι, ποὺ ἦταν πόλη στρατηγικῆς σημασίας καὶ ἐπιτέθηκε στὴ Βιέννη. Οἱ ἐλάχιστοι ὑπερασπιστὲς τῆς ,κατάφεραν νὰ σταματήσουν τὰ πολυάριθμα στρατεύματα τοῦ σουλτάνου, ποὺ κάμφθηκαν καὶ ἀπὸ τὸ ἐξαντλητικὸ κρύο της βόρειας Εὐρώπης. Ἂν καταλάμβανε τὴ Βιέννη πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἡ εὐρωπαϊκὴ ἱστορία θὰ ἦταν ἐντελῶς διαφορετική. 
Ὁ Σουλεϊμᾶν χρησιμοποίησε σὲ ὑψηλὰ ἀξιώματα πολλοὺς Ἕλληνες ,ποὺ ἐξισλαμίστηκαν ὑποχρεωτικὰ μετὰ ἀπὸ τὰ παιδομαζώματα, ποὺ γίνονταν κάθε τρία χρόνια. Ὁ καλύτερος φίλος καὶ συνεργάτης τοῦ ἦταν ὁ Μέγας Βεζύρης Ἰμπραήμ, ποὺ τὸν εἶχαν μαζέψει οἱ γενίτσαροι, στὴν παιδική του ἡλικία ἀπὸ τὴν Πάργα. Ἂν καὶ εἶχε παντρευτεῖ τὴν ἀδελφή του Σουλεϊμᾶν, ὁ σουλτάνος δὲν δίστασε νὰ τὸν σκοτώσει ὅταν ἔπεσε στὴ δυσμένειά του. 
Ὁ Σουλεϊμᾶν γιὰ τὴν τουρκικὴ ἱστορία ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς σουλτάνους, καθὼς ἀναμόρφωσε τὴ νομοθεσία ,αὔξησε τὶς ἐδαφικὲς κατακτήσεις καὶ ἦταν ὁ πρῶτος, ποὺ συμμάχησε μὲ τὴ χριστιανικὴ Γαλλία καὶ ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ διπλωματικὲς ἐπαφὲς μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη. Γιὰ πολλοὺς αὐτὴ ἦταν καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς παρακμῆς γιὰ τὴν ὀθωμανικὴ δυναστεία.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου